Co to jest inżynieria geotechniczna?

Geotechnika jest dyscypliną inżynierii lądowej i wodnej związaną z wykonywaniem mechaniki gruntów, w tym ich warunkami podpowierzchniowymi, określaniem właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych, które będą miały wpływ na rozważany projekt budowlany, oraz oceną ryzyka, jakie może stwarzać budowa w konkretnym miejscu.

Po niezbędnej ocenie przeprowadzany jest projekt robót ziemnych, a następnie nadzór nad miejscem, fundamentami i budową. Inżynieria geotechniczna jest również związana z inżynierią przybrzeżną, która zajmuje się projektowaniem i tworzeniem portów, nabrzeży i przystani. Inżynieria morska i oceaniczna zajmuje się systemami kotwiczenia platform naftowych i innych konstrukcji morskich. Dzisiaj inżynieria ewoluowała, a geosyntetyka pomogła rozwiązać wiele konwencjonalnych problemów napotykanych przez inżynierów w terenie. Produkty geosyntetyczne mają szeroki zakres zastosowań i są obecnie stosowane w wielu zastosowaniach inżynierii lądowej i geotechnicznej, w tym w drogach, nasypach, konstrukcjach oporowych, kanałach, wysypiskach, ochronie banków i inżynierii przybrzeżnej. Inżynieria geotechniczna jest dziedziną inżynierii lądowej i wodnej związaną z wykonywaniem mechaniki gruntów, w tym ich warunkami podpowierzchniowymi, określaniem właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych, które będą miały wpływ na rozważany projekt, oraz oceną ryzyka, jakie może stwarzać warunki strony.

Po niezbędnej ocenie przeprowadzany jest projekt robót ziemnych, a następnie nadzór nad miejscem budowy.

Jedną z głównych różnic między technikami inżynierii lądowej a praktykami inżynierii geotechnicznej jest to, że budownictwo specjalne wymaga kompetencji i odpowiedniego doświadczenia w celu rzetelnego osądu i stosunkowo mniejszej zależności od projektowania opartego na kodzie. Najwyższym priorytetem inżyniera geotechniki musi być rozpoznanie różnic w glebie i właściwościach skały, ocena właściwości inżynieryjnych skały i gleby na terenie oraz określenie odpowiedniej metody projektowania i budowy, która jest jednocześnie opłacalna, trwała i bezpieczna.