System Kontroli Jakości

SKJ

Zarządzanie jakością jest fatalnie przetłumaczonym odpowiednikiem TQM (Total Quality Management). Wynika to z tego, że człowiek nie jest w stanie zarządzać jakością. Oczywiście mamy na nią wpływ, ale występują również czynniki losowe, obniżające jakość. Zarządzanie jakością można więc zdefiniować jako próbę walki z czynnikami losowymi oraz nieustannym ulepszaniu procesu zarządzania na wszystkich płaszczyznach. Zarządzanie jakością jest więc pochylona w stronę jakości zarządzania. TQM jest filozofią zarządzania, która prowadzi do możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów i możliwości poprzez zaangażowanie pracowników do systematycznego usprawniania we wszystkich płaszczyznach organizacji.

Jakość w zarządzaniu skupia się na dostarczeniu produktu do klienta w oczekiwanej przez niego jakości, odpowiednim czasie oraz miejscu, wytworzenie produktu w możliwie jak najbardziej efektywny sposób ograniczając zbędne nakłady i koszty, zapewnieniu właściwej organizacji wszelkich procesów pracy i produkcji oraz zapewnieniu efektywnego funkcjonowania całej organizacji. Wydaje się nierealne? Możliwe, jednak nic z tego nie jest nie do wykonania. W tradycyjnym podejściu do jakości skupiano się przede wszystkim na jakości produktu oraz kontroli. Jakość produktu określana była przez ekspertów i narzucana klientowi. Po głębszym zastanowieniu, takie podejście do jakości nie wpływa pozytywnie na wynik finansowy. Nowe podejście do jakości dotyczy całej organizacji, polega ono na nieustannym doskonaleniu. Jakość produktu określają konsumenci, produkt ma być dla niego satysfakcjonujący. Wszelkie zasoby mają być efektywnie wykorzystane, niezależnie od tego czy są to zasoby ludzkie, czy materialne.

System kontroli jakości dedykowany jest dla praktycznie każdej branży i każdego przedsiebiorstwa. Zawsze informatyczne wspomaganie jest elementem pomocnym, w tym skj również. System Kontroli Jakości wspomaga zapewnienie jakości w zakresie kontroli dostaw, ewidencji reklamacji oraz analizy niezgodności w procesie produkcji.

Nowoczesne fabryki posiadają odpowiednie systemy, które kontrolują jakość produktów. Odbywa się to na zasadzie, iż finalny produkt jest poddana gruntownej analizie a efekt widoczny jest w programie. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, które w fabryce, co produkuje kilka tysięcy sztuk dziennie wręcz niezastąpione.