Co można zrobić, jeśli rodzic nie płaci alimentów na dziecko?

Państwa są odpowiedzialne za ustanowienie przepisów dotyczących przyznawania, pobierania i egzekwowania alimentów na dzieci.

Rodzice często kwestionują kwestie alimentów, nie chcą ich płacić lub płacą tylko w części, czy też nieregularnie. Istnieje kilka metod egzekwowania, które można zastosować, gdy rodzic nie płaci alimentów.

Co można zrobić, jeśli rodzic nie płaci alimentów na dziecko?

Czy na dziadkach spoczywa obowiązek alimentacyjny?

Przed podjęciem działań egzekucyjnych musi istnieć orzeczenie sądu w sprawie nakazu płacenia alimentów. Zgoda rodziców na płacenie alimentów bez oficjalnego nakazu sądowego zazwyczaj nie wystarcza do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Rodzic może uzyskać nakaz alimentacyjny, składając wniosek o alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Może odbyć się rozprawa, która ma ustalić, czy należy płacić alimenty i w jakiej wysokości. Jeśli rodzic nie zastosuje się do orzeczenia sądowego, można na wniosek wszcząć postępowanie, które ma na celu pozyskanie alimentów wraz z zaległościami.

Potencjalne konsekwencje niepłacenia alimentów są oparte na przepisach prawnych. Działanie egzekucyjne może nie być automatyczne i może wymagać od rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem złożenia stosownego wniosku do sądu. Jeśli nie ma możliwości ściągnięcia należności od rodzica, który ma nakaz płacenia alimentów, o takie świadczenie możemy starać się od dziadków małoletnich dzieci, jak również innych najbliższych krewnych dziecka.

W niektórych przypadkach zaległości w alimentach są uznawane za przestępstwo. Rodzic może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za brak zapłaty lub może być ścigany cywilnie z powodu wniesienia pozwu sądowego. Możemy również w takiej sytuacji złożyć wniosek o alimenty od dziadków orzecznictwo w takich sprawach nie należy w naszych sądach do rzadkości, ponieważ dziadkowie jako bliscy krewni w linii prostej są zobowiązani do płacenia alimentów zaraz po rodzicach. Jeśli rodzice nie są w stanie sprostać obowiązkom alimentacyjnym wobec dziecka, takie świadczenia można pozyskać właśnie od dziadków.