Projektowanie systemów sterowania ruchem kolejowym

Firmy zajmujące się tworzeniem systemów sterowania ruchem kolejowym muszą opracować odpowiednie koncepcje które pozwolą na szybki ruch pociągów, eliminując sytuacji powodujące kolizji.

Warto zwrócić uwagę, iż w kolejnictwie występuje wiele urządzeń sterowania ruchem kolejowym, mogą być to urządzenia przytorowe czy też znajdujące się na stacjach.

Projektowanie systemów sterowania ruchem kolejowym

Na czym polega sterowanie ruchem w kolejnictwie

Pociągi towarowe przywożą dużej ilości ładunków, zatem należy brać pod uwagę drogę hamowania, należy zapewnić maszynistom odpowiednie systemy powiadamiania, które pozwolą na odpowiednią reakcję. Dzięki temu można stworzyć systemy bezpieczne, bezkolizyjne. Organizacja ruchu kolejowego to wykorzystanie wielu nowoczesnych rozwiązań które będą zarządzały sygnalizacją, podawały wiele istotnych informacji maszyniście na temat przykładowo zajęcia toru. Dzięki temu możemy poprawić bezpieczeństwo, usprawnić ruch kolejowy na różnych trasach.

Projektowanie sterowania ruchem kolejowym to określenie optymalnych tras, zarządzanie ruchem w taki sposób aby przewozić jak najwięcej pasażerów oraz towarów. Wykorzystuje się automatykę kolejową, urządzenia do sterowania, które nadzorują ruch, są to nastawnie, szafy przytorowe, różnego rodzaju urządzenia które dbają o bezpieczeństwo. Systemy śledzą pociągi, ich lokalizację, pomaga to w planowaniu ruchu. Oczywiście wymaga to monitoringu w czasie rzeczywistym, dzięki temu można zapobiegać kolizjom, zmniejszać opóźnienia jak również poprawić bezpieczeństwo samych pasażerów. System powinien być elastyczny, uwzględniać różne zdarzenia losowe, przykładowo niesprzyjającą pogodę oraz przestoje. Dzięki temu można łatwo dostosować się panujących warunków, przykładowo blokady torów czy kolizji.

Wiele informacji na temat usług związanych z projektowaniem systemów sterowania ruchem kolejowym znajdziemy na stronie kolsystem.pl, możemy zapoznać się z ofertą jaką oferuje biuro projektowe SRK. Dostępne są usługi takie jak projekty budowlane, koncepcję projektowe, kosztorysy, specyfikacje techniczne czy weryfikacja dokumentacji. Usługi mogą być przystosowane do różnego typu urządzeń sterowania ruchem kolejowym od mechanicznych po nowoczesne sterowanie komputerowe.