Sprzedaż do skupu złomu a ewidencja odpadów

Wśród klientów skupów złomu znajdują się przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku każdej z tych grup dokumentacja, tworzona w trakcie przyjmowania odpadów, powinna wyglądać nieco inaczej.

Jakie odpady metalowe sprzedawane są na złom przez firmy?

W przypadku firm złomem, oddawanym do skupu, są przede wszystkim odpady produkcyjne. Przykładową listę materiałów z tej grupy znaleźć można w dokumentach, prezentowanych na stronie Eko Stal – skup złomu Pułtusk, jednego z lokalnych liderów rynku. Wśród wymienionych w niej gatunków złomu znajdują się m.in.:

 • zgary z hutnictwa żelaza,
 • odpady z toczenia i piłowania żelaza,
 • wybrakowane wyroby żeliwne.

Oczywiście przytoczona tu lista nie jest pełna, zachęcamy więc do zapoznania się z materiałami, dostępnymi we wspomnianej witrynie.

Ewidencja BDO — jakie dokumenty są stosowane?

Odpady — również te metalowe — powinny zostać odpowiednio zaewidencjonowane w BDO (Bazie Danych Odpadowych). Używa się do tego dokumentów, takich jak:

 • karta przekazania odpadów (KPO);
 • karta ewidencji odpadów (KEO);
 • karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK);
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Dokumentacja jest więc rozbudowana, przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o systematycznym jej uzupełnianiu — zaniedbania w tej kwestii zagrożone są wysokimi karami finansowymi (do 1 miliona złotych).

BDO a skup złomu

Do BDO powinny zostać wpisane zarówno firmy wytwarzające odpady w postaci złomu, jak i przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem nim. Co ciekawe, te drugie występują zwykle w podwójnej roli:

 • jako podmioty gospodarujące odpadami;
 • jako właściciele odpadów (po ich przyjęciu od klienta).

W związku ze swym skomplikowanym statusem skupy powinny zachować szczególną pieczołowitość w prowadzeniu ewidencji.

Jak wygląda ewidencja odpadów przy sprzedaży złomu do skupu?

Przedsiębiorstwa, które w trakcie swego działania wytwarzają odpady, powinny na bieżąco rejestrować ich powstawanie w karcie ewidencji odpadów (KEO). W momencie przekazania ich do skupu powinien być natomiast wystawiony dokument KPO (karta przekazania odpadów). Specjaliści podkreślają przy tym, że ten ostatni dokument należy sporządzić bezpośrednio przed dokonaniem transakcji. Nie powinno to stanowić problemu — obecnie cała praktycznie opisywana tu dokumentacja prowadzona jest w formie elektronicznej.

Jak ewidencjonowane są złomowane pojazdy?

Obecnie złomowanie samochodu możliwe jest jedynie w stacji demontażu, dysponującej odpowiednimi zezwoleniami. W tym wypadku kluczowym elementem dokumentacji jest karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rejestracja danych w jej ramach prowadzona jest w formie elektronicznej, a zaawansowane opcje, dostępne w BDO, pozwalają m.in. na utworzenie całościowej listy odpadów, pochodzących z samochodu. 

Z punktu widzenia klienta stacji demontażu najważniejsze są jednak dokumenty, które otrzymuje on przy sprzedaży auta. Są to:

 • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu,
 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych.

Tylko na ich podstawie osoby lub firmy, które sprzedały auta na złom, mogą dokonywać wyrejestrowania pojazdów.

Jak zaewidencjonować sprzedaż złomu przez osobę fizyczną lub podmiot, który nie jest wpisany do BDO?

Warto zauważyć, że klientami skupów złomu bywają również osoby fizyczne i instytucje, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do BDO. Mowa tu między innymi o:

 • jednostkach samorządowych;
 • fundacjach.

Co ważne, nie muszą one prowadzić omawianej wcześniej dokumentacji (wynika to z art. 66 ustawy o odpadach). W omawianej sytuacji skup złomu powinien więc uwzględnić zakupione odpady w prowadzonej przez siebie KEO, wskazując, że zostały one przyjęte od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji.

 

Materiał powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00276 oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf)