Szafka hydrantowa – do czego służy

Szafki hydrantowe służą do zamaskowania zaworu hydrantowego oraz węża, który jest nawinięty na bęben wraz  z prądownicą. Jest w nich umieszczony sprzęt gaśniczy. Szafki takie są dobrze widoczne i zawsze oznakowane, żeby w razie potrzeby można było bez problemu skorzystać ze sprzętu. Szafki hydrantowe powinny być rozmieszczone ,w taki sposób, żeby w czasie pożaru można było pokryć całą powierzchnię w danym budynku.

 

Szafka hydrantowa - do czego służy

Rodzaje szafki hydrantowej

-hydranty typu 25 mają za zadanie dostarczenie wody w ilości 1,0 dm 3/s wody

-typ 33 dostarcza 1.5dm3/s wody

-typ 52 dostarcza 2,5 dm3/s wody

Szafki hydrantowe różnią się wyposażeniem oraz rozmiarami. Wykonane są najczęściej z metalu, który pomalowany jest na biały lub czerwony kolor. Na szafce musi być umieszczony napis  Hydrant Wewnętrzny z odpowiednimi symbolami, Szafka hydrantowa ma służyć do zabezpieczenia złożonego w niej węża pożarniczego, hydrantu i prądownicy przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

W budynkach takich jak banki, sklepy, szkoły, internaty, sklepy, akademikach muszą być zastosowane hydranty typu 25, Natomiast w budynkach produkcyjnych i takich, których znajdują się magazyny oraz budynki wysokościowe obowiązują  hydranty typu 52. Szafki typu 33 muszą być zainstalowane w miejscach, gdzie znajdują się garaże

W szafkach hydrantowych może znajdować się dodatkowe wyposażenie  poza zaworem hydrantowym, prądownicą i wężem może znajdować się tam również gaśnica.

Szafki hydrantowe można zawiesić, mocuje się je do ściany lub mogą być to szafki wnękowe, które umieszczone są we wnęce. W najprostszych szafkach umieszczony jest hydrant z wężem, dostępne są również szafki ,w których mieści się gaśnica lub szafki wertykalne, W takich szafkach gaśnicę zamieszczono poniżej hydrantu. Do ścian wąskich instaluje się szafki boczne. Wszystkie szafki wyposażone są w urządzenie do otwierania awaryjnego. Bardzo często jest wykonana z tworzywa szybka. Szybka po rozbiciu jest bezpieczna, nie posiada ostrych krawędzi, co mogłoby zagrażać zranieniem. W celu konserwacji w szafkach hydrantowych wykorzystuje się klucz. Szafki hydrantowe muszą się łatwo otwierać. Powinny być porozmieszczane na korytarzach, na różnych kondygnacjach klatki schodowej i przy wejściach do budynków.

Bezpieczeństwo w budynku

Od sprawnego działania urządzeń, które wykrywają źródło ognia zależy bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach . Zainstalowane prawidłowo w budynkach szafki hydrantowe na pewno z dużą skutecznością ochronią w czasie wybuchu pożaru. Montaż szafek hydrantowych i hydrantów jest obowiązkowa. Nakładana jest przepisy takie jak rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ich prawidłowe oznakowanie regulują normy, które obowiązują.

Dostępne na rynku szafki hydrantowe są łatwe w montażu. Można je z łatwością umieścić na ścianie w odpowiednim miejscu . Odpowiedni montaż skrzynki w miejscach publicznych ma bardzo duże znaczenie. Hydrant powinien wyróżniać się trwałością i zapewniać bezpieczeństwo.