Jak nabyć prawa do nazw i znaków towarowych?

Firmy, które chcą prowadzić skuteczną promocję, powinny posiadać dobrze rozpoznawalny znak graficzny, logo, każda firma dodatkowo powinna posiadać nazwę.

Obetnie wiele firm decyduje się na opatentowanie znaków graficznych, nazw firmy, nazw produktów. Jest to dobry pomysł ze względu na ochronę dóbr, własności intelektualnej. Dzięki temu firmy konkurencyjne nie mogą podszywać się pod nasze wyroby czy też usługi.

Jak nabyć prawa do nazw i znaków towarowych?

Zastrzeganie logo i nazwy firmy w Urzędzie Patentowym

W Urzędzie Patentowym można zarejestrować logo zawierające nazwy firmy lub też opatentować zarówno logo, jak również oddzielnie nazwę. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, iż nie zawsze nazwa z logo może zostać pozytywnie rozpatrzona przez Urząd Patentowy. Nazwa powinna spełniać kilka warunków, nie może być to nazwa potoczna charakterystyczna dla grup towarów, dlatego wiele firm stawia na unikatowe nazwy, które są charakterystyczne tylko dla produktów. Przed rejestracją warto sprawdzić nazwy oraz znaki graficzne firm konkurencyjnych, dzięki czemu nie będziemy oskarżeni o plagiat, czy też naruszenie patentu do znaków towarowych i nazw.

W przypadku jeżeli firma nie zarejestruje swoich znaków towarowych, wówczas może mieć problem z wprowadzeniem towaru do obrotu, jego sprzedaży czy też wydania licencji na produkcję. Dodatkowo logotyp lub też nazwa firmy może zostać zarejestrowana przez konkurencję, w tym przypadku możemy mieć problem podczas sporu sądowego. W przypadku braku rejestracji może także dojść do powstania w serii podróbek naszych towarów, co byłoby bardzo niekorzystne pod względem ekonomicznym, jak również mogłoby doprowadzić do spadku prestiżu naszego produktu. Znaki towarowe możemy rejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. Dzięki temu będziemy posiadali dokument potwierdzający własność danej nazwy lub też logo.

Więcej informacji na temat zastrzegania znaków towarowych i nazw możemy znaleźć na stronie internetowej https://socialpress.pl/2021/12/logo-nazwa-firmy-a-moze-jedno-i-drugie-co-lepiej-zastrzec, gdzie znajdziemy artykuł, który tłumaczy zawiłości zastrzegania nazwy oraz logo firmy. Możemy dowiedzieć się, jakie elementy możemy zastrzegać, dowiemy się jakie słowa mogą być nie dopuszczone przez Urząd Patentowy.