Odzyskanie długu z pomocą komornika

Osoby które borykają się z długami powinny postarać się jak najszybciej uregulować lub też negocjować zadłużenie, przykładowo spłatę kredytu z banku.

W przeciwnym razie wierzyciel może wystąpić do sądu, otrzymać orzeczenie o konieczności spłacenia. Dodatkowo wierzyciel może zgłosić się do komornika który przeprowadzi zajęcie mienia. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla dłużnika, dlatego warto negocjować aby rozwiązać problem polubownie.

Odzyskanie długu z pomocą komornika

Co może zająć komornik?

Zawód komornika regulowany jest prawem, komornik musi trzymać się zasad, przykładowo dotyczących zajęć, kwot wolnych od zajęcia w przypadku pensji czy też emerytury. Komornik musi poinformować dłużnika o wszczęciu postępowania, może to zrobić listownie lub też osobiście, jeżeli dłużnik wyrazi chęć współpracy, posiada środki pozwalające na spłatę wówczas sprawę można załatwić bardzo szybko. Komornik na początku stara się zająć konto bankowe na którym znajdują się pieniądze, dodatkowo zajmuje także pieniądze z wypłaty emerytury czy też renty. Jednak powinien pozostawić połowę pensji, w przypadku długów alimentacyjnych może zająć 60% pensji dłużnika.

Wolne od zajęć komorniczych są kwoty wynoszące minimalną krajową, różnego rodzaju świadczenia socjalne także 500 plus. W przypadku emerytury i renty powinien pozostawić on świadczenia o określonej wielkości. Komornik może zajmować także ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika, może być to dom, mieszkanie czy też samochód. Komornik przygotowuje spis rzeczy należących do dłużnika, może zajmować przedmioty do niego należące na terenie całego kraju.

Jeżeli chcemy odzyskać pieniądze w przypadku kiedy dłużnik mieszka na terenie Warszawy wówczas powinniśmy znaleźć odpowiedniego komornika dla danej dzielnicy. Jeżeli dłużnik zamieszkuje na obszarze dzielnicy Warszawy Praga-Północ wówczas możemy skorzystać z usług komornika działającego przy tym Sądzie Rejonowym, więcej informacji możemy uzyskać na stronie https://komornik-zielinska.pl/. Dzięki temu będziemy mogli odzyskać należności, komornik z pewnością skutecznie odzyska nasze pieniądze.