Osoby represjonowane w czasie komunizmu mogą starać się o odszkodowanie

Totalitarne reżimy komunistyczne, które rządziły w Europie Środkowej i Wschodniej w ubiegłym stuleciu i nadal rządzą w kilku krajach świata, bez wyjątku charakteryzowały się masowymi naruszaniami praw człowieka.

Naruszenia te różniły się w zależności od kultury, kraju i okresu historycznego i obejmowały indywidualne i zbiorowe zabójstwa i egzekucje, śmierć w obozach koncentracyjnych, głód, deportacje, tortury, niewolniczą pracę, internowania i inne formy masowego terroru fizycznego. W szczególności dotyczyły one osób, które stawiały opór władzy.

#

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych w czasach komunizmu

Zbrodnie i łamanie podstawowych praw człowieka usprawiedliwiano w imię teorii walki klas i zasady dyktatury proletariatu. Interpretacja obu zasad oznaczała eliminację ludzi, których uznano za szkodliwych dla budowy nowego społeczeństwa i jako takich wrogów totalitarnych reżimów komunistycznych. Ogromna liczba ofiar w każdym kraju to jego obywatele cywilni, którzy byli wywożeni do obozów pracy, wcielani do wojska, wywłaszczani ze swoich majątków. Osoby, które były represjonowane przez władze za działalność na rzecz niepodległości mogą ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Odszkodowania i zadośćuczynienie należą się również dzieciom osób represjonowanych w czasach stalinizmu i komunizmu.

Obecnie świadomość społeczna na temat zbrodni popełnionych przez władze komunistyczne jest bardzo niska. Partie komunistyczne są legalne i aktywne w niektórych krajach, nawet jeśli w niektórych przypadkach nie zdystansowały się od zbrodni popełnionych w przeszłości. Znajomość historii jest jednym z warunków wstępnych uniknięcia podobnych zbrodni w przyszłości. Ponadto ocena moralna i potępienie popełnionych represji odgrywają ważną rolę w edukacji młodych pokoleń. Nadal żyjące ofiary zbrodni popełnionych przez totalitarne reżimy komunistyczne lub ich rodziny zasługują na współczucie, zrozumienie i uznanie za swoje cierpienia. Odszkodowanie można również uzyskać dla dzieci osób represjonowanych przez władze komunistyczne.

Aby uzyskać odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych warto zwrócić się po pomoc do doświadczonej kancelarii adwokackiej, która zajmuje się takimi sprawami.