Studia w języku obcym to szansa na pracę za granicą

Program studiów ekonomicznych oferuje studentom możliwość uzyskania dogłębnej wiedzy na temat organizacji przemysłowej i ekonomiki transportu oraz opanowania podstaw narzędzi i technik ilościowych stosowanych zarówno w ekonomii, jak i innych dyscyplinach naukowych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w programie licencjackim są rozwijane i rozszerzane, przede wszystkim w zakresie mikroekonomii, makroekonomii, organizacji przemysłowej i ekonomiki transportu. Celem takich studiów jest, aby absolwenci programu magisterskiego byli w stanie rozwiązać teoretyczne i stosowane problemy ekonomiczne, myśleć analitycznie i korzystać z technik ekonomii teoretycznej ze zrozumieniem znaczenia i ograniczeń ich wykorzystania. Program ma na celu zapewnienie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu ekonomii, którą można opcjonalnie rozszerzyć na poziom międzynarodowy, szerszy kontekst historyczny czy o stopnie naukowe. Nauka może się również odbywać w języku angielskim, aby absolwenci mieli szansę na zdobycie zatrudnienia w zagranicznych i międzynarodowych korporacjach oraz rozwijali swoją wymarzoną karierę. Absolwenci studiów magisterskich są kwalifikowani do ubiegania się o stanowiska teoretyczne i oparte na badaniach w dziedzinie ekonomii i pokrewnych dyscyplin.

Powinny one również pomagać kwalifikować się na stanowiska w dziennikarstwie gospodarczym i analizach ekonomicznych na potrzeby sektora publicznego i prywatnego.

Ponieważ program obejmuje studia po angielsku, absolwenci są również dobrze przygotowani do poszukiwania pracy za granicą oraz w międzynarodowych korporacjach, w których używany jest język angielski biznesowy. Wiele firm obecnie patrzy uważnie na wykształcenie kandydatów do pracy, a studia w języku obcym z pewnością pozwolą się wyróżnić. Absolwenci programu ekonomicznego posiadają odpowiednie umiejętności do pracy jako analityk ekonomiczny, kierownik projektu, redaktor czasopisma ekonomicznego lub doradca polityczny w kwestiach ekonomicznych. Zgodnie z celem programu absolwenci mogą pracować na wielu stanowiskach w firmach transportowych.