Radarów używa się w meteorologii od dawna

Obecnie do wykrywania burz i śledzenia kierunku poruszania się chmur deszczowych wykorzystywane są radary pogodowe.

Radar, skrót od RADio Detection And Ranging, został wynaleziony podczas II wojny światowej w celu wykrywania samolotów, ale opady często w tym przeszkadzały. W ten sposób odkryto, że radary mogą być przydatne w meteorologii.

Radarów używa się w meteorologii od dawna

Jak radar burzowy rozróżnia rodzaj opadów

Jednostka radarowa składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik emituje impulsy mikrofal, rodzaj fal radiowych, na zewnątrz z kopuły w kształcie koła. Opady rozpraszają te mikrofale, wysyłając część energii z powrotem do nadajnika, gdzie jest ona wykrywana przez odbiornik radaru. Natężenie tego odebranego sygnału, zwanego echem radarowym, wskazuje na intensywność opadów. Pomiar czasu potrzebnego na opuszczenie radaru i powrót fali radiowej informuje nas, jak daleko jest burza. Kierunek, w którym wskazuje radar, lokalizuje chmurę burzową.

Nowoczesny system radaru dopplerowskiego składa się z dużej czaszy radaru umieszczonej wewnątrz jeszcze większej sześciokątnej kopuły, aby chronić ją przed czynnikami atmosferycznymi. Antena radaru może obracać się o 360 stopni w poziomie i około 20 stopni w pionie. Gdy antena radaru obraca się, emituje niezwykle krótkie serie fal radiowych, zwanych impulsami, i czeka na powrót tych impulsów. Przesyłane fale radiowe poruszają się w atmosferze z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Po trafieniu w cel, taki jak kropla deszczu lub płatek śniegu, fale radiowe są rozpraszane, a część energii wraca z powrotem do radaru.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu takich radarów, zajrzyj na stronę https://mapaburzowa.com/radar-burz/. Radar obserwuje wszystkie te informacje podczas okresu nasłuchu, przy czym proces ten jest powtarzany do 1300 razy na sekundę. Obserwując czas potrzebny falom radiowym na opuszczenie anteny, trafienie w cel i powrót do anteny, radar może obliczyć odległość i kierunek celu, takiego jak chmura burzowa. Ponadto energia zwrócona, którą otrzymuje radar, dostarcza informacji o charakterystyce celu, w tym o rozmiarze, intensywności, a w przypadku najnowszych radarów podwójnie spolaryzowanych, nawet o typie opadów.