Skuteczne herbicydy w ochronie zbóż

Herbicydy są środki chemiczne, które pozwalają selektywnie pozbywać się niechcianych chwastów, które w uprawach konkurują z roślinami pożądanymi.

Z pewnością muszą one usuwać tylko rośliny, które przeszkadzają w uprawach, bez szkody dla roślin uprawnych. Posiadają one skład chemiczny, który pozwala na spowolnienie rozwoju chwastów, lub też całkowite ich wyeliminowanie. Przykładowo w początku kiełkowania, kiedy rośliny potrzebują dostępu do słońca i wody spowolnienie kiełkowania chwastów o kilka tygodni pozwala rośliną rozwijać się bez przeszkód w początkowej fazie. W zależności od środka herbicydy mają różne mechanizmy działania i różnią się w różnych kryteriach. Rozróżnia się herbicydy glebowe, w tym przypadku roślina absorbuje środek przez korzenie.

Kolejne są herbicydy liściowe, w których substancje wchłaniane są przez liście. Część środków działa miejscowo, zatem powodują obumieranie miejsc do których dostał się herbicyd, przykładowo mogą to być liście, czy też korzenie, jednak roślina może odżyć, przez co działanie jest tylko okresowe.

Natomiast inne środki działają na całą roślinę i powodują jej obumieranie. Z pewnością stosowanie herbicydów zwiększa plony, dzięki nim rośliny są większe, eliminacja roślin niepożądanych jest w tym przypadku bardzo ważna. Stosując opryski warto stosować się do kilku podstawowych zasad, z pewnością warto będzie stosować opryski wcześnie rano, lub wieczorem, unikając pór dnia o największym nasłonecznienie. Podobnie należy brać pod uwagę opady deszczu, oprysków nie należy stosować bezpośrednio po opadach, czy też przez zapowiadanymi opadami. Wówczas herbicydy mogły by być zmywane zbyt szybko z roślin i będą szybko wsiąkały do gleby. W rolnictwie herbicydy można stosować w różnych uprawach jednym, z najlepszych środków ochrony roślin jest http://zwalczamychwasty.pl/najwazniejsze-zasady-wiosennego-odchwaszczania-zboz/. Jest to herbicyd stosowany nalistnie, niszczy chwasty dwulistne. Stosuje się przy uprawach pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenżyta jarego czy też jęczmienia jarego.