Proces rozwodowy nie zawsze jest łatwą sprawą

Finalizacja rozwodu następuje szybciej, gdy rozwód jest bezsporny.

Oboje małżonkowie muszą ujawnić swoje aktywa, pasywa, dochody i wydatki oraz złożyć niezbędną dodatkową dokumentację w sądzie. Jeśli spory pozostaną, może nastąpić skomplikowana rozprawa sądowa i proces. Po wydaniu wyroku przez sąd rozwód jest ostateczny, ale małżonkowie, którzy się rozwodzili, nie mogą zgodnie z prawem ponownie zawrzeć związku małżeńskiego, dopóki nie minie wymagany okres.

Proces rozwodowy nie zawsze jest łatwą sprawą

Kancelaria adwokacka w Bytomiu może pomóc w procesie rozwodowym

Rozwód bezsporny trwa średnio od trzech do sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku, aby stał się on prawomocny. Rozwody sporne mogą trwać od dziewięciu miesięcy do nawet kilku lat. Należy zauważyć, że sąd może wydać tymczasowe nakazy, aby uniknąć stresu jednego lub obojga partnerów bardziej niż jest to konieczne w okresie poprzedzającym sfinalizowanie rozwodu. Takie nakazy mogą obejmować tymczasowe zakazy zbliżania się, aby chronić członków rodziny przed molestowaniem lub znęcaniem się fizycznym i psychicznym lub tymczasowe wsparcie finansowe dziecka lub małżonka, aby zapewnić, że członkowie rodziny nie ucierpią finansowo w tym czasie.

W większości przypadków lepiej jest unikać zbytniego angażowania sądu w rozwód, ponieważ jeśli ty i twój współmałżonek nie możecie dojść do porozumienia samodzielnie, sąd nakaże wam kwestie merytoryczne, takie jak opieka nad dzieckiem. Mając na celu uczynienie procesu rozwodowego mniej stresującym, korzystne mogą być mediacja lub polubowny rozwód i wspólne ustalenie wszelkich ważnych kwestii, takich jak odwiedziny, wysokość alimentów, wsparcie małżeńskie, podział majątku wspólnego. Mediacja obejmuje profesjonalnego, obiektywnego mediatora, który prowadzi obie strony do osiągnięcia porozumienia.

Nawet decyzje, które mogą wydawać się proste, mogą być skomplikowane ze względu na emocjonalnie zabarwione perspektywy zakończenia małżeństwa i proces rozwodowy. Dlatego skorzystanie z pomocy doświadczonego i kompetentnego adwokata rozwodowego jest nieocenione. Kancelaria adwokacka w Bytomiu może przeprowadzić nas przez proces rozwodowy szybciej i w mniej stresujący sposób.