Regularny serwis i naprawa maszyn to niższe koszty

Zarządzanie odpowiednim utrzymaniem sprzętu odgrywa kluczową rolę w obrocie aktywami przemysłowymi.

Cel opracowania i wdrożenia programu regularnej konserwacji nie ogranicza się do wykonywania rutynowych czynności naprawczych, należy rozważyć odpowiednie zarządzanie stanem sprzętu w całym jego cyklu życia. Zawsze lepiej jest inwestować w utrzymanie, aby poradzić sobie z problemami teraz, niż czekać na później, kiedy sytuacja może stać się jeszcze bardziej kosztowna i skomplikowana. Konserwacja jest często opisywana jako zarządzanie i wykonywanie działań zapewniających ogólną wydajność niezawodności zakładu i sprzętu. Od zminimalizowania kosztów przestoju do wyeliminowania nieplanowanych przestojów, rozsądna strategia konserwacji może zapewnić wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Podczas gdy minimalizowanie przestojów i awarii maszyn są głównymi celami konserwacji, wiele firm traktuje konserwację jako nieistotną czynność, która prowadzi do wymaganej naprawy lub nawet wymiany wadliwego sprzętu, co oznacza wyższe koszty. Zakres i znaczenie konserwacji mogą się różnić w zależności od rodzaju zakładu i jego produkcji. Nie trzeba dodawać, że awaria sprzętu może doprowadzić do nieuniknionej utraty ciągłości produkcji.

Gdy nastąpi poważna awaria maszyny w fabryce produkcji przepływowej, cały proces produkcyjny zostaje zatrzymany.

W rezultacie firma może doświadczyć natychmiastowej utraty wydajności i utraty wielu pieniędzy. Źle utrzymany sprzęt przemysłowy w pewnym momencie będzie wymagał kosztownej naprawy. Urządzenia przemysłowe, takie jak ciężkie maszyny i urządzenia transportowe zużywają się i wymagają regularnej konserwacji w celu prawidłowego funkcjonowania, dlatego naprawa silników Volvo jest korzystniejsza finansowo, niż wymiana całego sprzętu. Zalecane praktyki konserwacyjne mogą pomóc wydłużyć okres użytkowania maszyn, spowalniając znacząco ich proces zużycia, a tym samym zapobiegają występowaniu poważnych awarii. Możesz także zminimalizować straty, które mogą wystąpić z powodu przestojów w produkcji, spowodowanych uszkodzeniami sprzętu.