Co to jest przepływomierz elektromagnetyczny i do czego służy

Przepływomierze elektromagnetyczne są szeroko stosowane w sterowaniu procesami, a dodatkowo obecnie możemy kupić niedrogie mierniki magnetyczne o stabilnej wydajności.

Przepływomierze elektromagnetyczne mogą być używane do pomiaru przemysłowych cieczy przewodzących lub szlamu. Zakres pomiarowy jest duży, a średnica elektromagnetycznego przetwornika przepływu wynosi od 2,5 mm do 2,6 m, nie wykazują również strat ciśnienia. Przepływomierz elektromagnetyczny mierzy objętościowe natężenie przepływu badanego płynu, a wpływ temperatury, ciśnienia, gęstości i lepkości płynu nie jest uwzględniany w zasadzie pomiaru. Zastosowanie przepływomierza elektromagnetycznego ma pewne ograniczenia. Może mierzyć tylko przepływ cieczy w medium przewodzącym i nie może mierzyć przepływu medium nieprzewodzącego, takiego jak gaz i woda, w celu lepszej obróbki cieplnej. Przepływomierz elektromagnetyczny określa natężenie przepływu w stanie roboczym poprzez pomiar prędkości cieczy przewodzącej. Zgodnie z wymaganiami pomiarowymi dla mediów płynnych należy mierzyć przepływ masowy. Co to jest przepływomierz elektromagnetyczny i do czego służy

Natężenie przepływu medium powinno być powiązane z gęstością płynu.

Różne media płynne mają różne gęstości i zmieniają się w zależności od temperatury. Jeżeli przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego nie bierze pod uwagę gęstości płynu, nie jest właściwe podawanie tylko przepływu objętościowego w normalnej temperaturze. Instalacja i uruchomienie przepływomierza elektromagnetycznego jest bardziej skomplikowane niż innych przepływomierzy, a wymagania są bardziej rygorystyczne. Przetwornik i konwerter muszą być używane razem i nie mogą być używane z dwoma różnymi typami instrumentów. Jeśli instalujesz przepływomierze elektromagnetyczne wybór miejsca na konkretną instalację i uruchomienie musi odbywać się ściśle według specyfikacji produktu. Miejsce instalacji musi być wolne od wibracji i silnych pól magnetycznych. Podczas instalacji przetwornik i rurowanie muszą mieć dobry kontakt i być dobrze uziemione.