Przepisy RODO dotyczące wykorzystania wizerunku

Nowoczesna technologia pozwala rozpoznawać osoby na podstawie danych biometrycznych.

Mogą być to przykładowo zdjęcia lub też filmy pochodzące z monitoringu miejskiego, często policja posługuje się nagraniami w celu zidentyfikowania przestępców. Warto zwrócić uwagę, że Unia Europejska w przepisach RODO określa zasady wykorzystania wizerunku.

Przepisy RODO dotyczące wykorzystania wizerunku

Wykorzystanie wizerunku w celu identyfikacji osoby

Niekiedy wykorzystanie wizerunku, przykładowo podczas imprez masowych, jest dozwolone, jednak jeżeli jest to przykładowo zdjęcie publiczności, nie są to zbliżenia konkretnych osób, wówczas stacja telewizyjna, która emituje koncert, może wykorzystać nasz wizerunek. Podobnie w przypadku imprez, gdzie istnieje jasna informacja, iż impreza będzie nagrywana, przykładowo może być to impreza biletowana, zamknięta, wówczas kupując bilet godzimy się na wykorzystanie naszego wizerunku, jednak tylko w określonych okolicznościach, podczas oglądania danego występu. Możemy także wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku przykładowo w internecie czy też w programach telewizyjnych, określając przy tym dokładnie zakres oraz okoliczności.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej RODO mówią o ograniczeniu wykorzystania wizerunku twarzy, czy też innych informacji w celu identyfikacji. Dodatkowo firmy, które rejestrują obrazy, filmy, powinny zadbać o zabezpieczenie materiałów w taki sposób, aby nie dostały się w ręce osób trzecich. Dzięki temu przepisy chronią nasz wizerunek, określają warunki przetwarzania, udostępniania wizerunku za pomocą mediów.

„Jeżeli zatem np. nasze zdjęcie widnieje w firmowym intranecie jako nasza wizytówka lub nasz wizerunek pojawił się na zdjęciu widowni koncertu i został zamieszczony na stronie internetowej wydarzenia, to według RODO są to dane zwykłe. Jeżeli jednak zdjęcie jest analizowane za pomocą specjalnych systemów w taki sposób, aby skatalogować nasze cechy i ustalić tożsamość, to mamy już do czynienia z danymi „wrażliwymi”, co ma miejsce w przypadku technologii rozpoznawania twarzy.” – Maciej Dudek.

Zatem w zależności od okoliczności, sposobów przetwarzania, nasze dane mogą być właściwie chronione, wprowadzone przepisy RODO regulują wiele sytuacji związanych z pojawieniem się naszego wizerunku w przestrzeni publicznej. Dotyczą możliwości ich wykorzystania, przetwarzania przez podmioty prywatne czy też instytucje państwowe.