Prawidłowe oznaczenie kabli oraz rur biegnących pod ziemią

Prowadzenie prac ziemnych, wykopów związanych z obsługą sieci energetycznych, gazowych, wymaga odpowiedniego oznaczenia, zabezpieczenia miejsca prac.

Często stosuje się taśmy z napisem zakaz wstępu, bardzo często spotykane są biało-czerwone taśmy odgradzające. Obecnie produkuje się je z folii polietylenowej, co pozwala zwiększyć ich odporność, wykorzystuje się różne kolory w zależności od prowadzonych prac. Taśmy tego typu stosuje się pod ziemią w celu oznaczenia przewodów oraz rur.

Prawidłowe oznaczenie kabli oraz rur biegnących pod ziemią

Jakimi kolorami oznaczana jest infrastruktura?

Ważne są także oznaczenia stosowane w gruncie, są to różnego rodzaju markery oraz znaczniki. Jest to najtańsza metoda oznaczenia ważnych punktów różnych sieci podziemnych. Są to urządzenia działające radiowo, dzięki czemu za pomocą odbiornika można łatwo zidentyfikować znacznik. Obecnie można wykorzystać znaczniki programowane, które można opisać, dzięki temu będą one informowały o zmianie kierunku przebiegu instalacji czy też krzyżowaniu się kabli. Często są to markery, które umożliwiają odczyt do głębokości 2,5 m. Stosuje się specjalne częstotliwości pracy, które będą charakterystyczne dla gazociągów, światłowodów, rur kanalizacyjnych, wodociągowych oraz linii energetycznych.

Dodatkowo markery oznacza się także odpowiednimi kolorami, w przypadku gazociągów jest to kolor żółty, linie światłowodowe oznacza się kolorem pomarańczowym. Rury kanalizacyjne to kolor zielony, natomiast rury wodociągowe oznaczone są kolorem niebieskim. W przypadku linii energetycznych stosuje się czerwony kolor znacznika. Podobne kolory stosuje się w przypadku płyt ochronnych, które mają na celu zabezpieczenie kabli oraz rur w wykopie. Dzięki nim można uniknąć przypadkowego przerwania linii podczas prowadzenia prac. Możemy wybrać przykładowo czerwone czy też żółte płyty ochronne odpowiednio dla linii energetycznych oraz gazowych.

Różnego typu taśmy, markery, słupki oznaczeniowe można nabyć na stronie ptsrabka.pl. Producent oferuje wytrzymałe oraz profesjonalne rozwiązania, które służą do oznaczania poszczególnych linii wodnych, energetycznych, ciepłowniczych, światłowodowych. Markery stosuje się w punktach przecięcia z inną linią, w przypadku zmiany kierunku biegu linii czy też do oznaczenia innych ważnych miejsc.